اخبار فرش

تقدیر از روحانی و ظریف در همایش اجرای برجام

در همایش اجرای برجام با اهدا فرش دو روی دستبافی به عنوان نماد همدلی دولت و ملت و صلح به رئیس جمهور و ظریف از آنها تقدیر شد.

به گزارش ایسکانیوز، این فرش توسط یک هنرمند ناشنوا به عنوان نماد همدلی دولت و ملت و لوح تقدیری از سوی رییس اتاق ایران، رییس اتاق تعاون و رییس اتاق اصناف به نمایندگی از فعالان اقتصاد غیر دولتی تقدیم رئیس جمهور و زیر امرو خارجه شد.

همایش "اجرای برجام؛ فصلی نو در اقتصاد ایران" با حضور ١٢٠٠ نفر از فعالان اقتصادی کشور و با حضور رییس جمهوری آغاز شد.

منبع: ایسکانیوز

منبع :