نمایشگاه ها و همایش ها

اجمال و خلاصه دموتکس

خلاصه‌ای از نمایشگاه دموتکس

1-در مجموع مشتری جدید کم بوده ولی هر کدام از دوستان که مشتری قدیمی داشته اند بد نبوده و فروش متوسط و از سال قبل بهتر بوده.
2-طرح‌های کلاسیک مورد استقبال بیشتری قرار گرفته و دوباره در حال رونق گرفتن است اگر افزایش قیمت مجدد نداشته باشه.
3-با این همه نگهداشتن فرش در همین وضعیت هنر است و رویای 1985 تا 90 تکرار نخواهد شد.

عبدالله احراری

با تشکر از برخی دوستان غرفه دار بالاخص حبیب فدایی عزیز

 

منبع :