مواد و مصالح

خواص فیزیکی پشم (قسمت دوم)

ویژگیهای فیزیکی پشم (ساختمان لیف پشم)

یک لیف پشم از سه لایه تشکیل شده:

۱) لایه بیرونی (کیوتیکل):

به فلسهای مسطح و نایکنواختی که سطح لیف را پوشانده است گفته می‌شود.در الیاف کلفت، فاصلهٔ فلس‌ها زیاد است. فاصلهٔ بین دو فلس در انواع مختلف پشم متفاوت می‌باشد. وجود فلس باعث می‌شود که هنگام ریسندگی، الیاف درهم فرورفته، استحکام بیشتری پیدا کنند.

۲) لایه میانی (کورتکس):

قسمت اعظم تشکیل دهنده لیف است که دارای سلولهای دوکی سکل است که توسط اسیدسولفوریک با اسید فورمیک از هم جدا می‌شوند. کلاً استقامت، جعد، رنگ پذیری و سایر خواص فیزیکی مربوط به این قسمت است.

۳) مغز (مدولا):

داخلیترین قسمت لیف مدولا است. در الیاف ظریف ممکن است مدولا وجود نداشته باشد اما در الیاف ضخیم بصورت مغزی لوله‌ای شکل وجود دارد. در الیاف نارس و کمپ ممکن است ۹۰ درصد حجم لیف را مدولا تشکیل دهد. در نتیجه باعث ضعف و کمی استحکام آن‌ها می‌شود.

مهندسی نساجی

منبع :