در حاشیه

ربات قالی باف:فرصت ها و تهدیدات

مدت هاست که استفاده از ماشین و یا ربات جهت تولید مشابه فرش دستبافت در محافل فرشی شنیده می شود و حتی چند نمونه از آن نیز ساخته شده است و تولیدات آنها در بازار بعضا مشاهده می‌شود.

این امر با واکنش های مختلفی روبرو شده است که بیشتر دلسوزان سنتی فرش با این روند مخالفت دارند.اما ازاین نکته نیز نباید غافل شد که تکنولوژی به هر روی در همه جهات جامعه تاثیر گزار بوده که فرش نیز از این قاعده مستثنی نیست. و قاعدتا نه توان مبارزه با تکنولوژی وجود دارد و نه چنین امری معقول است،و استفاده از ابزار و فناوری های روز جهت تسریع در امر و بهبود وضعیت موجود منطقی به نظر میرسد.بنابر این اگر در استفاده از ربات قالیباف با فکر و تدبیر عمل شود،می تواند جلوی تهدیدات آن گرفته شده و حتی فرصتی برای خودنمایی فرش دستبافت باشد.
تولید فرش با چنگال های ربات و فروش آن به جای فرش دستبافت یک عمل غیرقانونی،غیراخلاقی و سودجویانه شنیع است که از طرف هر کسی باشد محکوم است.اما می توان با تولیدفرش با ماشین شبیه ساز فرش دستبافت،رقابتی سالم با فرش ماشینی داشت. که تولیدات این محصول می بایست جز طبقه بندی فرش ماشینی باشد که با یک قیمت تعادلی و مواد اولیه طبیعی و گره سالم ،فرشی مناسب و دوست دار سلامت انسان در کنار سایر محصولات فرش ماشینی به رقابت بپردازد و سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد.

نوشته:محمد رضا نصیری کارشناس و مدرس فرش

منبع :