اخبار فرش

تولید نفیس ترین فرش های دست بافت کشوردرخلخال

رییس اتحادیه فرش دست بافت استان اردبیل گفت: درحال حاضربهترین ونفیس ترین فرش های دست بافت ابریشمی صادراتی کشوربه دست هنرمندان خلخال بافته می شود.

مالک اژدرحسنی روز یکشنبه درآئین اختتامیه پنجمین دوره آموزشی فرش روستایی خلخال افزود:هم اکنون بیش ازسه هزارنفرازهنرمندان فرش دست بافت خلخال درامرتولید فرش های نفیس ابریشمی با رج های 70 الی 80 فعالیت دارند ودرحال حاضراین شهرستان قطب اول استان اردبیل درصنعت تولید فرش های نفیس است .
وی با اشاره به نقش دوره های آموزشی فرش درافزایش کمی وکیفی تولید فرش ،کاهش ضایعات فرش، خرید مواد اولیه مناسب ونحوه بازاریابی مناسب درفعالیت فعالان این صنعت درمناطق مختلف استان اردبیل افزود: تاکنون 120 دوره آموزشی بهبافی فرش ویا آموزش منجربه تولید فرش روستایی ازسوی اتحادیه فرش دست بافت واداره کل صنعت ،معدن وتجارت استان درسطح شهرستان های مختلف برگزارکه 15 دوره ازاین دوره های آموزشی برگزارشده است.
وی با تقدیرازهمکاری اداره صنعت،معدن وتجارت خلخال دربرگزاری دوره های آموزشی فرش روستایی بیان داشت:امسال پنج دوره آموزشی دراین شهرستان برگزار و200 نفرازبانوان علاقمند به یادگیری فرش بافی دراین دوره ها شرکت کرده اند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 45 هزارنفردرسطح مناطق مختلف استان اردبیل درامرتولید فرش های دست بافت فعالیت دارند افزود:بیشترین تعداد فرش بافان استان را بانوان تشکیل می دهند.
حسنی با بیان اینکه تا کنون 13 هزارنفرازفرش بافان تک بافت استان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگرفته وازمزایای آن بهره مند شده اند اظهارداشت: ازاوایل سال 93 ادامه کاربیمه تامین اجتماعی فرش بافان درسطح کشورقطع وثبت نام افراد جدید ازاین تاریخ امکان پذیرنشد که اخیرا با اجرای طرح ساماندهی بزودی زمینه ثبت نام ازافراد جدید برای قرارگرفتن زیرپوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی فراهم خواهد شد.
وی استفاده ازحق بیمه تامین اجتماعی توسط افرادی خارج ازصنعت فرش بافی درکشوررا علت اصلی توقف طرح بیمه فرش بافان اعلام کرد وگفت: درطرح ساماندهی سازمان ملی فرش ایران تنها افرادی می توانند ازمزایای بیمه فرش بافان تک بافت استفاده کنند که به صورت مسمتردراین کارفعالیت داشته وفعالیت انان بصورت ماهانه ازسوی اتحادیه فرش تک بافت ویاادارات صنعت،معدن وتجارت مرکزاستان وشهرستان های تابعه مورد تایید قرارگیرد .
رییس اتحادیه فرش تک بافت استان اردبیل ازبهبود وضعیت بازارفرش پس ازاجرای طرح برجام ولغوتحریم ها خبرداد وافزود:بازارهای کشورهای اروپایی وامریکا بهترین محل فروش فرش های صادراتی ایران هستند وبا اجرای برجام زمینه برای صادرات فرش های دست بافت فرش بافان استان اردبیل به ویژه هنرمندان وبافندگان فرش های ابریشمی نفیس خلخال فراهم شده واین صنعت استان بزودی ازحالت رکود خارج ومجددا رونق خواهد گرفت .
دراین مراسم که باحضوراعضای هیئت مدیره اتحادیه فرش تک بافت استان اردبیل وجمعی ازمسوولین اداره کل صنعت،معدن وتجارت استان برگزارشد از40 نفرکاراموزدوره اموزشی فرش روستایی حاضردردوره با اهدای هدایایی تجلیل شد.
خلخال در جنوب اردبیل واقع است.


خبرگزاری ایرنا

منبع :