اخبار فرش

محورهای آزمون رشته بافت در المپیاد دهم فرش اعلام شد

محورها و مباحث مختلف دهمین المپیاد فرش دستباف برای آزمون رشته بافت اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ مدیر آموزش و رییس کمیته علمی دهمین المپیاد فرش دستباف گفت:محورها و مباحث مورد سوال در آزمون رشته بافت در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی به شرح زیر اعلام می شود.

لازم به ذکر است؛ پیش از این محورهای آزمون در رشته های مرمت، طراحی، مواد اولیه و رنگرزی اعلام شده بود.

گفتنی است؛ دهمین المپیاد فرش دستباف در مرحله كشوري از یازدهم تا سیزدهم اسفندماه امسال در استان خراسان رضوی (مشهد) در دو مرحله دانش آموزي و دانشجويي برگزار خواهد شد.

چارچوب مباحث و موضوعات آزمون رشته بافت در دو بخش دانش آموزی و  دانشجویی

فصل

مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون بافت

امتیاز آزمون نظری

امتیاز آزمون عملی

اول

·        کاربرد مواد اولیه (پشم، ابریشم و پنبه) در بافت فرش دستباف

·        رج شمار(فارسی، ترکی، صدتایی، و ...) و سیه بندی

·        اجزاء تشکیل دهنده فرش و ابعاد رایج

·        ابزار بافت و انواع دار و شناخت عیوب آنها

·        انواع گلیم بافی ابتدا و انتهای بافت فرش درشیوه  فارسی و ترکی بافی

15

20

دوم

·        انواع شیرازه پیچی، انواع گره متداول در مناطق فرش بافی ایران

·        انواع شیوه های بافت (لول باف، نیم لول، تخت پودشل، تخت پود سفت)، بافت ترکی و بافت فارسی، نقشه گذاری و نقشه خوانی در بافت فرش، پرداخت و رفع عیوب بافت، پایین کشی و اصول پیاده کردن فرش تمام شده از روی دار

7

30

سوم

·        ویژگی انواع فرش ترکی و فارسی باف، (تمام لول و نیم لول، تخت پودشل و تخت پودسفت)

·        شیوه های بافت: دورو بافی، صوف بافی، برجسته بافی، لایه دار، تابلو بافی، چهره بافی، خط بافی

·        انواع گره های و نقشه فرش های تکنیکی  

8

20

جمع امتیازات

30

70

بدیهی است سطح سوالات طرح شده در بخش دانشجویی و دانش آموزی متناسب با استانداردها و سرفصل های آموزشی آن سطح است.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :