اخبار فرش

قالى كرمان را در امريكا پهن كرده اند تا طلاى سبز رفسنجان به امريكا برود !!

خبر آزادى صادرات پسته به امريكا و همزمان لغو تحريم و آزاد شدن صدور فرش خوش نام كرمان به اين كشور بى شك مسرت بخش ترين خبر اين روزها براى توليد كنندگان و صادر كنندگان پسته رفسنجان وزرند و سيرجان و ساير نقاط استان كرمان و كشور و دست اندركاران توليد و صادرات فرش اين منطقه و بخصوص قالى بافان و فعالين صنعت فرش كرمان و كشور است


سالها پيش وقتى بعنوان جهيزيه همسر فداكار و عزيزم فرشهاى سفيد معروف كرمان را به خانه آورد دايى عزيز و پدر خانمم گفت
دايى ارزش اين فرشها را زمانى مى فهميد كه صادرات فرش كرمان به امريكا آزاد شود
امريكاييها، عاشق فرش كرمان هستند
چند سال بعد وقتى در دانشگاه ليون فرانسه و در جمع اساتيد برجسته زمين شناسى دنيا طبق رسم رفسنجانيها مقدارى پسته به انان هديه دادم بدون استثناء سوال اولشان از فرش كرمان بود!!و نه موقعيت استثنايى زمين شناسى ان!!
در طول سالهاى تحريم ظالمانه مردم ايران كه ناجوانمردانه ترين اش در صنعت هوايى و عدم فروش هواپيما به ايران رقم خورد وبه قيمت جان جمع كثيرى ازمردم ايران تمام شد صادر كنندگان و فعالين پسته و فرش و بخصوص توليدكنندگان پسته و قالى بافان مظلوم و هنرمند استان كرمان سخت ترين دوران را تحمل كردند،
ثروتمندانى كه گاه به نان شب محتاج شدند!!؟
و هنرمندانى كه از چشم و سلامتى خود براى گذران زندگى خود و فرزندانشان و زنده نگاه داشتن معروف ترين كالاى صادراتى وهنر كرمانيان مايه گذاشتند
اوج هنر فرشبافان مظلوم كرمانى در كاخ سعد اباد، كنگره امريكا ، مسجد بزرگ ابوظبى و عمان و ...كاخهاى افسانه اى شيوخ عرب و خانه و كاخهاى مجلل ميلياردهاى اروپا و امريكا و سراسر جهان قابل مشاهده است و طلاى سبز وپسته رفسنجان و ساير نقاط استان و كشوراينك، اماده ورود دوباره به امريكا و گام گذاشتن بر فرشهاى قرمز و سفيدى است كه سالهاست انتظار ورودش را مى كشند
خبر لغو منع صادرات پسته و فرش بى شك خوش ترين خبر براى مردم استان كرمان و نويد اينده اى روشن در زدودن چهره زشت فقر ازمستعد ترين و طلايى ترين استان كشور است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع :