اخبار فرش

استقبال ایتالیایی‌ها از روحانی با فرش ایرانی

در حاشیه استقبال رسمی رییس‌جمهوری ایتالیا از دکتر روحانی

منبع :