نقوش و طرح های فرش

کامپیوتر و مصالح فرش

از آنجایی که کامپیوتر پس از چند ثانیه قادر به محاسبه ی کل مصالح مورد نیاز فرش از جمله تار و پود و تعداد گره ها به تفکیک رنگ است بنابراین میزان دقیق خامه مصرفی برای هر رنگ مشخص می شود و به این ترتیب قبل از شروع به بافت ، کلیه ی مواد و مصالح مورد نیاز تامین می شود و به خاطر عدم برآورد دقیق خامه ، مسئله دورنگی دیگر در فرش به وجود نمی آید . با کامپیوتر برنامه ریزی و کنترل پروژه های قالی بافی نیز به طور دقیق انجام می گیرد .

 

با برقراری سیستم اطلاعات مدیریت امکان دسترسی به اطلاعات صحیح در مورد کلیه ی عوامل تولید و بازرگانی فرش امکان پذیر است . همچنین کامپیوتر این امکان را در اختیار موسسه ی تولید کننده قرار می دهد تا کیفیت فرش های خود را در هر زمان کنترل کرده و نواقص کار را مرتفع کند . این روزها با استقاده از شبکه اینترنت تمامی اطلاعات مورد نیاز در همه ی زمینه ها از جمله قالی بافی به سهولت در دسترس علاقه مندان قرار گرفته و امکانات مبادله ی اطلاعات در بین مشترکین این شبکه میسر گردیده و همچنین خرید و فروش قالی و قالیچه از طریق این پدیده شگرف نیز امکان پذیر شده است .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :