مواد و مصالح

انواع فرش در پرز و اندازه( قسمت دوم)

انواع فرش از نظر اندازه

ایرانیان نام های گوناگونی را بر حسب اندازه به فرش نسبت می دهند. برخی از مصطلح ترین این نام ها در ادامه آورده خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به دستبافت بودن اینگونه فرشها احتمال چند سانتیمتر اختلاف را بایستی در اندازه آنها درنظر گرفت.
1ـ قالی:
به فرشهایی گفته می‌شود كه مساحت آنها 6 مترمربع و یا از آن بیشتر باشند كه معمولاً در ابعاد 3—2، 5/3—5/2، 4—3، 5—5/3، 6—4، 7—5، 10—6 متر و... باشند.
2ـ كلگی:
ابعاد این گونه فرشها معمولاًً 3—5/1، 3—70/1، 5/3—2 متر می‌باشد. بافت كلگی بیشتر در قدیم و در میان چادرنشینان و روستاییان معمول بوده است.
3ـ كناره:
از این نوع فرشها در قدیم برای پوشاندن فضاهای خالی كناره فرش تا دیوار استفاده می‌شده است ولیكن امروزه با آن معمولاً راهروها و راه‌پله‌ها را مفروش می‌نمایند و پهنای آنها عموماً از 70 تا 110 سانتیمتر و طول آنها 5/2 الی 8 متر است.
4ـ قالیچه:
قالیچه‌ها فرشهای كوچكی هستند كه عموماً در ابعاد 20/2—40/1 متر بافته می‌شوند.
5ـ پرده‌ای:
اندازه فرشهای پرده ای معمولا 5/2 * 5/1 متر می باشد. این نوع فرش در مدخل اتاق یا سالنها نصب می گردد.
6ـ ذرع و نیم:
این نوع فرشها عموماً در ابعاد 156—104 سانتیمتر تهیه می‌شوند بافت این نوع فرشها بیشتر در مناطق فارسی باف رایج است لذا با توجه به اندازه ذرع فارسی كه 104 سانتیمتر است و اضافه كردن نیم ذرع به آن (156=52+104) طول این نوع فرشها 156 سانتیمتر می‌گردد.
7ـ ذرع و چارك:
ابعاد این نوع فرشها عموماً 130—80 سانتیمتر می‌باشند و بافت آنها نیز بیشتر در مناطق فارسی‌باف رایج است.
8ـ پشتی:
به فرشهایی گفته می‌شود كه عرض آنها از 50 تا 80 سانتیمتر و طول آنها از 80 تا 120 سانتیمتر می‌باشد و متداولترین اندازه پشتی 90—60 و یا 120—60 سانتیمتر می‌باشد. در نواحی گرگان و بجنورد به نوعی از پشتیها كه پشت آنها گلیم‌بافی شده است و مانند یك كیسه دردار تهیه‌شده‌اند قارچین می‌گویند.
9ـ پادری:
به اندازه پاگرد در ورودی كه معمولاً 70—50 است بافته می‌شوند.

منبع: www.tebyan.net

منبع :