اخبار فرش

دوران اوج صنایع دستی و فرش ایران دوباره فرا می‌رسد

ایران در طول چند قرن گذشته در نزدیک به 360 رشته صنایع دستی ،سابقه تولید و فعالیت دارد،ما در بسیاری از این رشته ها سر آمد تولیدکنندگان دنیا هستیم.

مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در مراسم هفته فرهنگی ایران که در جریان سفر رییس جمهور به فرانسه برگزار شد گفت: در 360 رشته صنایع دستی سابقه تولید و فعالیت داریم ،در تولیدات،خاتمکاری،قلمزنی، ملیله دوزی و رشته های دیگر صنایع دستی ، حرف اول را در دنیا می زنیم. در رشته فرش هم با وجود همه تهدیداتی که در طول سه دهه گذشته از سوی کشور های مختلف متوجه ایران بوده، ولی هنوز به لحاظ طرح، نقشه، رنگ و اصالت، فرش ایران در همه بازارهای جهانی حرف اول را می زند.

وی افزود: من بارها این عبارت را گفتم که فرش ایران در بین فرش‌های کشورهای مختلف، حتی آنهایی که از ما کپی می کنند به مثابه تولید مرسدس بنز است.در بین تولیدات کارخانجات دیگر خودروسازی دنیا، همه خودرو تولید می کنند ولی هیچ کشوری مرسدس بنز تولید نمی کند.ممکن است همه کشورها فرش تولید کنند ولی هیچ کشوری فرش ایران را تولید نمی کند.

منبع: خبرگزاری میزان

منبع :