اخبار فرش

تسلیت سایت قالیکده به خاندان حقیقی

با نهایت تاسف و تاثر فوت مهندس هرمز صفدر‌زاده حقیقی از فعالان فرش اصفهان را به خانواده آن مرحوم و خاندان بزرگ حقیقی تسلیت عرض می نماییم.

  ضمن آرزوی رحمت و غفران الهی از عموم جامعه فرش بالاخص عزیزان اصفهان دعوت می کنیم که در مجلس ترحیم آن فقید سعید شرکت نمایند.

 

منبع :