در حاشیه

آموزش‌ هایی برای خرید فرش دستبافت

ابعاد فرش برایتان مهم باشد: طول و عرض فرش را اندازه بگیرید. در سایزهای بزرک تا چندسانت کجی قابل اغماض است اما برای قالیچه و فرشهای کوچکتر همین کجی اندک، به چشم می آید.


2) از روی فرش بین پرزها دست بکشید: با دست کشیدن روی پرزها میتوانید چند نکته مهم را متوجه شوید.
الف) در قسمتهایی ممکن است نخها لطیف تر و جاهایی زبرتر باشد که نشان میدهد دریک فرش از 2 نوع نخ استفاده شده که ممکن است باعث پوکی درقسمتهایی و تراکم زیاد در دیگر قسمتها شده باشد.
ب) با دست کشیدن به جفتی باف بودن فرش میتوان شک کرد و با کنترل پشت فرش به این مهم یقین پیدا کرد.
ج) با دست کشیدن نرم بودن و لطافت پرزها رو میتوان حس کرد که اگر زیادی باشد به مصنوحی بودن الیاف میتوان شک کرد و اگر اصلا نرمی نداشت به ناشور بودن نخها.

3) دو طرف فرش را به سمت وسط "تا" زده و لبه ها یا شیرازهای فرش را کنار هم قرار دهید تا از صاف بودن شیرازه ها و سالم تابیده شدن آنها در ضمن کجی نداشتن کناره های فرش اطمینان حاصل کنید.
4) عرض حاشیه های پایین و بالا وعرض حایشه های کناری فرش را با هم مقایسه کنید تا بالازدگی (بالا نشستن) یا پایین زدگی (پایین نشستن) درحواشی نداشته باشد. همین دقت را هم در گلها و بندهای نقوش متن نیز داشته باشید
در این مرحله فرش را به پشت برگردانده و ادامه بررسی رو از پشت فرش انجام میدهیم.
5) با دقت به گره ها نگاه میکنیم
الف) صاف بودن و در یک راستا بودن هر رج نشان از سالم بافتن کار بافنده دارد.
ب) اگر گره ها در قسمتهایی از فرش درشتتر و کشیده تر(مثل مستطیل افقی) دیده میشد، بخصوص در ساده بافی، نشان از جفتی بافی است.
ج) با دست کشیدن به پشت فرش از اینکه بافنده حین بافت سرکشی (یا پیش کشی) را کامل انجام داده مطمئن میشویم وگرنه ته گره های برجسته زودتر ساییده شده از عمر فرش میکاهد.

منبع: کافه فرش کاشان

منبع :