نقوش و طرح های فرش

طرح اسلیمی

در طراحی نقشه قالی در اصطلاح به مجموعه ای از شکل های تزئینی خاص که شباهت به دهان باز مار دارند اسلیمی گفته می شود . گاهی این شکل ها اجزا کوچکی از طرح را تشکیل می دهند و گاه قسمت اعظم متن و حاشیه را اشغال کرده و به صورت نقش مسلط در می آیند.

 

به گفته ای واژه ی اسلیمی از کلمه ی اسلیم به معنی جوانه گرفته شده که چندان دور از ذهن نیست ، بر روی ترکه ها و شاخه های اسلیمی مکرر این جوانه ها را مشاهده می کنیم . عده ای نیز اصل این واژه را از کلمه ی اسلام می دانند و شاید به این علت اروپاییان به تصور آنکه اسلیمی از طرح های عربی (مهد اسلام) است آن را عَرَبِسک « Arabesque » می خوانند . به هر حال این طرح ، طرحی است موفق و زیبا ، که در بسیاری از مراکز فرش بافی به ویژه نواحی مرکزی ایران مانند اصفهان تمایل فراوانی به آوردن آن در نقوش دست بافت های خود نشان می دهند . طرح های اسلیمی گونه های مختلفی دارند مانند : اسلیمی دهان اژدر ، اسلیمی ماری و اسلیمی شکسته .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :