در حاشیه

شناسنامه فرش(قسمت سوم: نقطه نظر محسن امینی فعال فرش)

امکان الصاق کد امنیتی به فرش‌ها وجود دارد، به شکل آویز، که با اسکن کردن این کد تمام مشخصات فنی فرش و مشخصات طراح، بافنده، رنگرز و حتی خریدار در آن ثبت و در بانک اطلاعاتی کشوری و یک سامانه ملی حفظ و نگهداری و فرش‌هایی که این کد را ندارند به عنوان فرش تقلبی و دزدی شناخته می‌شوند.


 اینکار ضمن اینکه فرش‌ها و طرح‌ها رو طبقه بندی می‌کند، از حقوق معنوی و مادی هنرمندان طراح و رنگرز حمایت کرده و فرشی که بافته می‌شود برای گرفتن کد امنیتی مراحل ساده‌ی قانونی رو طی و فرش‌هایی که بدون اجازه‌ی طراح و رنگرزش کپی می‌شوند در مرحله‌ی گرفتن کد امنیتی با مشکل روبرو می‌شوند. در مورد تابلو فرش ها هم می‌شود یک راه مشابه رو پیدا کرد....
این کد‌ها با دوربین گوشی اسکن و به سایت و سامانه‌ی مربوطه متصل و کلیه‌ی مشخصات فرش نمایش داده می‌شود و امکان تقلب در اون نخواهد بود. چون حتی خریدار فرش و محل نگهداری از آن فرش ثبت شده و اگر موقع خرید فرش و اسکن کد توسط مشتری مغایرتی وجود داشته باشد فرش خریده نمی‌شود چون تغلبی است.
با این کار کلیه فرش های غیر ایرانی هندی پاکستانی و جاهای دیگر که به نام فرش ایرانی فروش میروند تقلبی بودنشان مشخص می‌شود.

منتظر دریافت نظرات سایر عزیزان در خصوص شناسنامه فرش هستیم

منبع :