دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

گزارش تصویری از بافته های کردی قوچان

بافته‌های کردی قوچان

تهیه کننده خانم غلامی

منبع :