در حاشیه

شناسنامه فرش (قسمت پنجم: بیان دیدگاه‌های جناب صادقزاده صادر کننده فرش ایران به چین)

به دنبال درج قسمت چهارم شناسنامه فرش تحت عنوان محتوای شناسنامه؛ جناب صادقزاده صادر کننده فرش و تابلو فرش به چین نقطه نظرات خود را به شرح زیر بیان نمود.


1- صدور شناسنامه با اطلاعات جامع منجر به شکست طرح شده و شناسنامه باید شامل بخشی از مشخصات فرش باشد.
2- باید مشخص گردد که دقیقا از شناسنامه چه می‌خواهیم و کدام اهداف را تعقیب می‌نماییم.
3- شناسنامه فرش باید به صورت متحدالشکل توسط یک مرکز طراحی و در اختیار اتحادیه‌ها قرار گیرد.
4- محتوای شناسنامه فرش باید شامل مقدمه‌ای بر تاریخچه فرش بوده و اطلاعات فرش توسط فروشنده در آن ثبت و پس از تایید امضای فروشنده اتاق بازرگانی در واقع رسمیت یافته و اطلاعات ضروری همانند شماره فرش، محل بافت، طرح، نوع جنس مصرفی و کد فروشنده در آن درج می‎شود.
5- اتحادیه‌های صنفی می‌توانند برای مشاغلی همانند رنگرزی، گواهی کیفیت صادر نموده و نیازی به درج مشخصات مشاغلی همانند رنگرز در شناسنامه فرش نمی‌باشد.
6- مرکز ملی فرش نقش اجرایی در صدور شناسنامه کاری ندارد، بلکه فرم کلی آن را طراحی و اجرای طرح صدور شناسنامه باید به عهده اتحادیه‌ها باشد.
سایت قالیکده از حضور فعالانه جناب صادقزاده در مباحث طرح شده از طرف سایت و سایر فعالان فرش تقدیر و تشکر نموده و آرزومند توفیق بیشتر ایشان در معرفی فرش ایران به شهروندان چینی می‌باشد.

منبع :