رنگ و رنگرزی

کارگاه رنگرزی ابریشم در مراغه

بافت فرش با مصالح ابریشمی کاری بسیار دقیق و پرزحمت است به این سبب همیشه فرش های گرانبها و با رج شمار بالا را با آن می بافند.

 گاهی از ابریشم برای برق و جلا دادن و برجسته نشان دادن طرح و نقش فرش نیز استفاده می کنند. از این رو رنگرزی کلاف های ابریشم در کارگاه های رنگرزی نیز امری خطیر محسوب می شود.

در تصویر زیر در کارگاه رنگرزی در مراغه، کلاف های ابریشم را به رنگ آبی درآورده اند.

لازم به ذکر است، مراغه در تولید رنگدانه های طبیعی همچون اسپرک، برگ مو، برگ توت و پوست انار در رنگرزی از مزیت برخوردار است.

کارگاه رنگرزی

منبع: مهد نیوز

 

منبع :