کلکسیون فرش

قالیچه ای در سبک منحنی و یا گردان

قالیچه ای در سبک منحنی و یا گردان با لچک و ترنج و شاخه های اسلیمی که هنرمندان اصفهان به آوردن آن در طرح های خود اشتیاق فراوان نشان می دهند . این فرش زیبا که با تار و پود ابریشمی و پرز کرکی در اندازه های 102 * 169 سانتی متر در اصفهان بافته شده است ، از کارهای با ارزش « بهرام انتشاری » است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :