اخبار فرش

تسلیت درگذشت خبره و صادرکننده فرش ایران مرحوم حاج حسین عرسین

درگذشت خبره و صادرکننده فرش ایران مرحوم حاج حسین عرسین

فوت مرحوم آقای حاج حسین عرسین، خبره و صادرکننده خستگی ناپذیر فرش دستباف ایران، موجب تالم و تاثر جامعه فرش است خداوند به بازماندگان صبر و به آن فقید سعید رحمت و مغفرت عنایت نماید.

منبع :