کسب و کار

تکنیک کالباسی در مذاکره

این تکنیک بیان می‌کند که در مذاکره بهتر است امتیازات به صورت کوچک و جزئی‌تر مطرح شود تا موافقت نسبت به آن راحت‌تر از طرف ما یا طرف مقابل صورت گیرد.

یک رول بزرگ و تکه نشده کالباس را در نظر بگیرید، آیا کسی می‌تواند همه این رول کالباس را بدون حلقه حلقه کردن و برش دادن قورت بدهد؟ البته که نه.
امتیاز دادن و یا امتیاز گرفتن در معاملات و مذاکرات نیز به همین شکل است. از مخاطب خود به صورت ناگهانی یک درخواست یا امتیاز بزرگ طلب نکنید. مثلاً در هنگام خرید یک خانه، به صاحب‌خانه بگویید که این گاز برای این فضا خیلی اندازه و به جاست. گاز ما احتمالاً اینجا جا نمی‌شود، امکانش هست گاز را هم همراه خانه به ما بدهید. احتمالاً پاسخ مثبت خواهد بود و سپس دیگر خواسته‌های خود را بیان کنید و یکی یکی جلو بروید.
پس خواسته‌های خود را مثل کالباس ورقه ورقه و یکی یکی درخواست کنید تا موافقت نسبت به آن راحت‌تر و سریع‌تر صورت گیرد.

منبع: کتاب برگ برنده مذاکرات، تألیف نیما کیمیایی و سمیرا ذاکرانی
با تشکر از جناب کریمیان

منبع :