اخبار فرش

توجه به تولید صادرات محور در کردستان ضروری است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در شرایط کنونی توجه به تولید صادرات محور در این استان به عنوان یک اولویت ضروری است.

 بختیار خلیقی ظهر شنبه در نشست فعالان بخش خصوصی و دولتی استان کردستان اظهار داشت: تولید صادرات محور و ارتقای کیفیت از اهداف ایجاد خوشه های صنعتی در استان کردستان است.

وی افزود: راه ‌ا‌ندازی خوشه فرش دستباف، یک اولویت مهم به شمار می ‌رود که می تواند در بخش خصوصی شکوفا شود، چرا که کردستان در این بخش استعدادهای خوبی در اختیار دارد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: یکی از عوامل توسعه استان تشکیل خوشه‌های صنعتی است و توجه به این امر می تواند بخش خصوصی را متحول کند.

خلیقی یادآور شد: خوشه صنعتی فرش در آینده نزدیک در استان تردستان اجرایی می شود و باید برای صادرات فرش از حالا برنامه ریزی کرد تا به نتجه مطلوب رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر به صورت رسمی ۳۴ هزار بافنده فرش و به صورت غیررسمی ۸۶ هزار بافنده فرش در استان کردستان فعالیت دارند و برنامه ریزی در این حوزه با توجه به جایگاه فرش استان ضروری است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: وجود این تعداد بافنده نیازمند ساماندهی در قالب خوشه است و در سال آینده با قرار گرفتن زنجیره فرش در قالب خوشه فرش می توان در این حوزه گام اساسی را برداشت.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع :