نقوش و طرح های فرش

نمونه نقشه قالی اصفهان

یک نمونه از دست بافته های فوق العاده ظریف و زیبای اصفهان که با گل های شاه عباسی و شاخه های اسلیمی تزئین شده است . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :