در حاشیه

ما چرا آمدیم ؟

هر تصمیمی زاییده یک تفکر باید باشد و تصمیم بدون تفکر، تصمیمی عجولانه و نا معقول نام میگیرد.


ورود به عرصه کار برای فرش ایران نیز از این قائده مستثنا نبوده و پیش نیازهایی از قبیل: دانش فرش، تجربه، علم روز و ... را می طلبد.
پس شایسته است قبل از تصمیم به ورود در این باره فکر و مشورت انجام بگیرد.
برای بررسی این موضوع اولین سوالی که مطرح میشود این است که:
" چرا باید به کارزار بیاییم؟ "
"انگیزه و هدف ما چیست؟ "
این سوالات، سوالاتی هستند که شما نیز باید از ما بپرسید.
واقعیت این است که ما در پی اجرای برنامه هایی برای اعتلای مجددا فرش ایران هستیم و با دید کلان بر موضوع فرش می نگریم.
هم بنده و هم سایر دوستان ماهها کار پژوهشی و عارضه یابی انجام دادیم تا بفهمیم از چه راههایی می توان فرش ایران را مجددا بر قله افتخار جهانی دید.
ما نمی توانیم نسبت به هزاران بافنده روستایی نسبت به هزاران هزار شاغل در مشاغل وابسته به فرش از قبیل طراحی و رنگرزی و قالیشویی و تکمیل بی تفاوت باشیم.
ما نمی توانیم نسبت به خروج اساتید و تجار بنام فرش ایران از این حرفه بی تفاوت باشیم.
ما نمی توانیم رشد روز افزون فرش هند و پاکستان و افغان را به نظاره بنشینیم و هیچ کار نکنیم.
ما آمده ایم که تغییر ایجاد کنیم.
ما آمده ایم چون برنامه داریم و مطمئن هستیم با تکیه بر منطق، علم، برنامه و تلاش موفق میشویم.
آری ما آمده ایم تا به شما امید برای فردای فرش ایران بدهیم
حامد چمن رخ

منبع :