نقوش و طرح های فرش

نمونه نقشه قالی تبریز

یک نمونه از دست بافته های فوق العاده ظریف و زیبای تبریز با طرح افشان گل فرنگ . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :