مرمت و شستشوی فرش

نحوه شستشوی فرش بعد از بافت

پس از خاتمه بافت و جداکردن فرش از دار قالی بافی، برای زدودن خرده ها و تکه نخ های باقی مانده در تار و پود و پرز آن، فرش را شستشو می دهد.

این عمل موجب براق شدن الیاف پشم نیز شده و هم چنین باعث آن می شود که پرزها حالت خواب طبیعی خود را گرفته و طرح فرش به صورت مشخص تری جلوگر می شود و ضمن اینکه رنگ های اضافی در کلاف ها نیز بیرون آمده و رنگ فرش یکنواخت و مطبوع تر شود.
شستشوی فرش یک عمل کاملاً فنی است و در صورتی که فرش به طریقه ناجور شسته شود ممکن است رنگ قسمت های مختلف آن در یکدیگردویده شوند.البته این سرایت رنگ را افراد با تجربه به کمک مواد شیمیایی مخصوص می توانند از بین ببرند ولی بهتر است برای جلوگیری از این عمل، قبل از شستشوی فرش امتحان ثبوت رنگ به خصوص در مورد رنگ های قرمز و سرمه ای معمول شود.
گاهی تعدادی از فرش هایی را که رنگ های تندی در آن بکار رفته برای آن که مطابق سلیقه و نظر خریداران بازارهای خارج گردند در آن کشورها و یا حتی در ایران به طریقه شیمیایی شستشو می دهند. با این عمل مواد رنگی به کار رفته در الیاف پشم اکسید شده یک تغییر رنگ به نسبت چشم گیر در فرش صورت می گیرد.

منبع: دکوراسیون ومبلمان

منبع :