اخبار فرش

تابلو فرش؛ از دیدگاه هنری بررسی می شود

نشست "بررسی وضعیت تابلو فرش از دیدگاه هنری" روز سه شنبه 27 بهمن ماه در موزه فرش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ این نشست با همکاری معاونت های تولید و آموزش و تحقیقات مرکز ملی فرش ایران با هدف آشنایی بیشتر با مبحث تابلو فرش از دیگاه هنری برگزار می شود.

بنا بر این گزارش؛ بیژن اربابی، علی خلیقی، جواد پورنامی، کاظم صحتی سردرودی، موسوی سیرت، تورج ژوله، شیرین صوراسرافیل، زاویه و کریم میرزایی در این نشست حضور خواهند داشت و به بیان نظرات خود خواهند پرداخت.

شایان ذکر است؛ نشست بررسی وضعیت تابلو فرش از دیدگاه هنری روز سه شنبه 27 بهمن ماه از ساعت 14 تا 17 در محل موزه فرش برگزار می شود و حضور همه علاقه مندان آزاد است.

گفتنی است؛ این سلسله نشست ها با موضوع بررسی وضعیت تابلوفرش از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی نیز در آینده نزدیک تداوم خواهد یافت.

منبع: مرکز ملی فرش ایران

منبع :