اخبار فرش

نتایج انتخابات هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف ایران

نتایج انتخابات


«مجموع آرا ١٠١ رأی»
نفر اول: آقای فاخر با ٧٢ رأی
نفر دوم: آقای عراقچی با ٦٨ رأی
نفر سوم: آقای ميرزازاده ٦٦ رأی
نفر چهارم: آقای عظيم زاده ٦١ رأی
نفر پنجم: آقای پلاسی ٥٨ رأی
نفر ششم: آقای صفری ٥٦ رأی
نفر هفتم: آقای كريمی ٥٢ رأی
نفر هشتم: آقای رضی ميری ٥٢ رأی
نفر نهم: آقای حميد ذوالانواری ٤٥ رأی
نفر دهم: آقای بادامبرجاه ٤٠ رأی
نفر يازدهم: آقای توكلی ٣٦ رأی
نفر دوازدهم: آقای تهرانی فرد با ٣٥ رأی
نفر سيزدهم: آقای حيدرزاده ٣١ رأی
و همچنين آقای حسن درخشان به عنوان بازرس اتحاديه انتخاب شدند

منبع :