اخبار فرش

اظهار رضایت ائتلاف امید برای فردای فرش ایران از نتیجه انتخابات

راهیابی 6 نفر از لیست ائتلاف امید برای فردای فرش ایران به هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران را به فال نیک گرفته و مراتب سپاس خود را از تمامی اتحادیه ها، نهادها و اشخاصی که از این ائتلاف حمایت کرده اند اعلام می داریم.


ائتلاف امید برای فردای فرش ایران به این مسیر ادامه خواهد داد و امیدوار است که هیئت مدیره جدید به جد پیگیر و پاسخگوی مطالبات اعضای محترم خانواده فرش ایران باشند.
اسامی هیئت مدیره:
1-هوشنگ فاخر /٧٢ رأی
2-سید مرتضی عراقچی/ ٦٨ رأی
3-علی میرزازاده/ ٦٦ رأی
4-احد عظیم زاده اسفنجانی/٦١ رأی
5-عبدالله پلاسی/ ٥٨ رأی
6-رضا صفری/ ٥٦ رأی
7- احمد کریمی اصفهانی/٥٢ رأی
8- سید رضی حاجی آقامیری/٥٢ رأی
9- حمیدرضا ذوالانواری/ ٤٥ رأی
10- علی اکبر بادام برجاه/٤٠ رأی
11- علانور توکلی طبا زواره/ ٣٦رأی
12-محسن تهرانی فرد/٣٥ رأی
13- هرمز حیدرزاده/٣١ رأی

اسامی بازرس های منتخب:
1- حسن درخشان
2- مهدی فریدیان تکانتپه ( بازرس علی البدل)

منبع :