نمایشگاه ها و همایش ها

دیدار مشاور سایت با جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان فرش فارس

عصر روز 26 بهمن ماه سال جاری عبدالله احراری در غرفه‌های خوشه فرش و غرفه دانشگاه هنر و غرفه دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان فرش دیدار کرد و خواهان ارتباط هر چه بیشتر آنان با بازار فرش گردید در این دیدار توصیه‌هایی در جهت افزایش توان تخصصی دانشجویان بعمل آمد.

منبع :