نمایشگاه ها و همایش ها

آیین افتتاح انجمن علمی فرش ایران شعبه استان فارس و تجلیل از پژوهشگران برتر فرش کشور

گزارش تصویری

 

منبع :