نقوش و طرح های فرش

طرح بته ای

یکی از طرح های معروف و موفق در مجموعه طرح های نقش قالی ، طرح بته ای است . بافت فرش با استفاده از این طرح علاوه بر ایران در هندوستان نیز رواج دارد.

شکل بته در طرح های فرش به گونه ها و اندازه های مختلف به چشم می خورد گاه چنان بزرگ که چندتایی از آن برای پوشش سطح فرش کفایت می کند ولی در بیشتر موارد به اندازه های کوچک و ردیف های موازی در متن فرش و یا به دنبال یکدیگر در حاشیه ی قالی دیده می شوند . گاهی در سبک شاخه شکسته ولی اغلب در سبک منحنی به سر انگشت طراح می آید . اغلب در فرش های کرمان ، سنندج ، همدان ، کاشان ، سرآبند و قم آن را می یابیم . معروف ترین طرح های بته ای عبارت اند از : بته جقه یا بته مادر بچه ، بته ترمه ای ، بته سرآبندی ، بته میر ، بته افشار ، بته قلمکار اصفهانی و بته کردستانی یا هشت پر .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :