دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش گلیم پارسی

در رابطه با بافت قالی و گلیم  و هر دست بافته ای میشه نو آوری هایی ایجاد کرد البته  این نو آوری ها  بعضا میتونه به مرور مراحل  تکمیلی  رو طی کنه تا کاربردی و قابل استفاده تربشه .

من در این راستا دست به اقدام زده و چند نمونه بافت انجام دادم و در رابطه با گلیمی را که حضور  شما عزیزان ارائه میدهم با دو تن از اساتید محترم ، تبادل تجربه کرده و سعی دارم  که بااستفاده از نظریات آن عزیز این بافته ها رابهینه و کاربردی تر کنم.
شیوه بافت  
1- چهار ردیف رفت و برگشت به شیوه گلیم بافت ساده بافی انجام میدهیم
2- پنجمین  ردیف بافت ، نخ پود را از  روی 5 عدد تار رد نموده واز زیرتار ششمی عبور میدهیم و در برگشت طور نخ پود را از روی 5 عدد تار رد میکنیم که تار ششمی بافته شده در این ردیف تار پنجم قرار گرفته و پود را از زیر تار ششم عبور میدهیم تا به انتهای دار .
3- مجدد 4 ردیف ساده بافی انجام میدهیم
4- این نحوه بافتن را 4 بار تکرار کردم
5- در این قسمت گلیم مطابق با ردیف 2 عمل کردم منتها جای 6عدد تار 4 عدد تار را به شیوه بالا بافتم.
6- بازیاد و کم کردن این نحوه بافت گلیم بافته شده دارای نقوش مختلفی خواهد بود .
7- دوستان عزیز با تشکر چنانچه پیشنهادی در باره این دستبافته دارید با تشکر در صفحه خصوصی من بگذارید .
گلیم فوق باخامه مرینوس و چله 12 لا تهیه شده در تهیه  اون از روش بافت گلیم مقدماتی ( مسند و دو رو )استفاده شده.

 


امشب آموزش گلیم پارسی از زبان خود خانم میرزایی ، لطفا ما را همراهی کنيد


4 رج ابتدایی ساده به روش کرباس


یک رفت و برگشت 6 عدد تار را انتخاب  نموده و باتوجه به تصویر بالا ( دومین تصویر ) پود را از زیر تار 5 ( از 6 عدد تار از سمت راست گلیم) رد میکنیم


در برگشت پود از روی 5 تا تار رد نموده و از زیر تار ششمی عبور میدهیم


در این تصویر توضیح ( انتخاب 6 عدد تار و.......) به خوبی مشخص است


در این قسمت از بافت طرح راعوض کردم

 


با تشکر از دوستان عزیز ادامه کار و ارائه تصاویر و توضیحات به فردا موکول می شود


مدرس:مریم میرزایی
منبع:کانال فرش قروه

منبع :