نمایشگاه ها و همایش ها

نهمین نمایشگاه فرش دستباف یزد به روایت تصویر

نهمین نمایشگاه فرش دستباف یزد در تاریخ28بهمن ماه افتتاح و تا 3 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های استان، جنب بیمارستان شهید صدوقی یزد دایر می باشد.

 

منبع :