اخبار فرش

برگزاری نشست تخصصی فرش در دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

نشستی علمی و تخصصی با عنوان شناسایی و ریشه یابی طرحها و نقوش فرش دستبافت ایران(قالی افشار شمال غرب) دیروز با سخنرانی حسین قربانی در دانشکده فرش دانشگاه هنر تبریز برگزار شد. 

در این نشست آقای قربانی ابتدا به تاریخچه ای از ایل افشار پرداخته و همچنین وجه تسمیه افشار و مسیر حرکت طایفه افشار را در مناطق مختلف مورد بررسی قرار دادند و بعد به طرحهای رایج, مواد مصرفی و انوع دارهای به کار برده شده در این مناطق اشاره کردند وبعد به بررسی نقوش به کار رفته در این فرشها و در آخر نیز به نتیجه گیری این پژوهش پرداختند. همچنین در این نشست آقایان پور نامی و رونقیان دیدگاهای خود را نسبت به موضوع مطرح کردند و در نهایت به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد. یادآور می شود که این نشست با همکاری مرکز ملی فرش ایران در جهت توسعه و حمایت از پژوهشهای علمی و کاربردی فرش برای اولین باردر دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد.


با تشکر از جناب رضا شری

منبع :