اخبار فرش

دانش آموخته دانشگاه کاشان پژوهشگر برتر فرش دستباف ایران شد

دانش آموخته کار‌شناسی ارشد مدیریت فرش دانشگاه کاشان رتبه اول پژوهشگر بر‌تر فرش دستباف ایران را کسب کرد.

رییس دانشگاه کاشان، در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌های ذاکرنیوز از اصفهان گفت: این دانش آموخته دانشگاه کاشان رتبه اول پژوهشگر بر‌تر فرش در شاخه دانشجویی را به دست آورد.

عباس زراعت، با تاکید بر اینکه میرزا امینی دانش آموخته دانشگاه کاشان هم اکنون به عنوان استعداد درخشان مشغول ادامه تحصیل در دوره دکتری دانشگاه هنر اصفهان است گفت: کسب این این افتخار برای این دانش آموخته سیار بزرگ است چرا که جشنواره پژوهشگران بر‌تر فرش دست‌باف در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شده و برگزیدگان این جشنواره از امتیاز مربوط به آن برخوردار می‌شوند.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ پژوهش در کشور و ارتقاء منزلت و جایگاه پژوهش در حوزه فرش ایران، معرفی توانمندی‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی، هنری، تولیدی و صنفی فرش کشور، شناسایی و معرفی پژوهشگران بر‌تر دانشجویی در مقاطع مختلف، تشویق، تقویت و ایجاد انگیزه پژوهشی در هیئت‌علمی، مدرسین و پژوهشگران فرش کشورو فراهم‌سازی زمینه برای کاربردی شدن پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه فرش دستباف ایران هر ساله توسط انجمن علمی فرش از جمله اهداف برگزاری جشنواره ملی پژوهشگران بر‌تر فرش دستباف ایران است.

به گفته وی، این جشنواره در بخش‌های پژوهشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، هنری و شرکت‌های تولیدی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی، هنری، صنفی و تولیدی، دانشجو و دانش‌آموختگان مقاطع مختلف و بخش پژوهشگران مستقل برگزار شد.

شایان ذکر است سید مهدی میرزا امینی دانش آموخته کار‌شناسی ارشد مدیریت فرش دانشگاه کاشان دارنده رتبه اول پژوهشگر بر‌تر فرش دستباف ایران در شاخه دانشجویی در

در آیین دومین جشنواره ملی پژوهشگران بر‌تر فرش دستباف ایران تقدیر شد.

این جشنواره به همت انجمن علمی فرش ایران و میزبانی دانشگاه هنر شیراز، بیست و هشتم بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

منبع: ذاکر نیوز

منبع :