اخبار فرش

دوره های تقویت مهارت در استان فارس

به گزارش روابط عمومی انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان فارس و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و خوشه فرش دستباف استان فارس دوره های تقویت مهارت دانشجویان و دانش آموزان منتخب رشته فرش توسط انجمن طراحان و نقاشان فرش استان فارس برگزار شد.


سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس دوره تقویت مهارت منتخبین المپیاد فرش را با حضور هیات مدیره انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان فارس و تیم توسعه خوشه فرش دستباف استان فارس در محل دانشگاه علمی کاربردی شیراز( مرکز بازرگانی) برای دانش اموزان و دانشکده هنر و معماری شیراز برای دانشجویان برگزار کرد.
عباسی ریاست اداره فرش استان فارس با اشاره به اینکه این دوره در دو بخش تئوری و عملی و در چهار گرایش بافت، طراحی و رنگرزی و مرمت وبا حضور25 هنرجو از هنرستانهای مختلف شهرستان فیروز اباد و فراشبند و دانشجویان دانشگاه هنر شیراز و دانشکده هنرو معماری دانشگاه شیراز جهت آمادگی هنرجویان برای شرکت در المپیاد کشوری انجام شد.
ریاست انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف در این باره گفت: این دوره آموزشی برای منتخبین اصلی و دخیره المپیاد فرش کشور و با استفاده از اساتید مجرب در گرایش های مختلف به مدت 50 ساعت و در طول هشت روز برگزار شد. مقنی پور افزود: پس از آموزش و آزمون تئوری و عملی در این دوره و با نظارت داوران دانشگاه و آموزش پرورش از بین هنرجویان منتخبین وارد مرحله المپیاد کشوری شدند.
گفتنی است از نفرات برگزیده استان (اصلی و ذخیره) تقدیر خواهد شد و بمنظور تقویت ، تشویق و ترغیب هنر جویان رشته فرش، دوره های اموزشی پیوسته که منجر به اشتغال شود از دیگر برنامه های استان فارس است.
فاطمه رجبی, مدير فنی خوشه فرش دستباف استان فارس

منبع :