نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی برگ‎های بزرگ کنگره ایی

برگ کنگره‌ای

معمولا برگهایی که تا سه عدد دندانه دارد گنگره‌ای و بیشتر از آن به نامهای دیگری گفته می‌شوند

قسمت پایین را همیشه برای پایه برگ نگه داریدو همچنین در انتها قسمتی برای نوک برگ.هر چقدر برگتان بزرگتر باشد شعاع دایره را بیشتر فرض کنید.

مدرس: استاد جواد براتی از اساتید طراحی فرش ایران

 

منبع :