اخبار فرش

دوره های آموزشی ناظرین فنی فرش دستباف در شرکت سهامی فرش ایران

یکدوره آموزش تربیت ناظران فنی فرش دستباف به منظور ارتقاء کیفیت فنی فرش دستباف در استان تهران در شرکت سهامی فرش ایران در حال برگزار می باشد.


دوره آموزش تربیت ناظران فنی فرش دستباف (بازرسان فنی و چله کشها) از سوی اداره فرش معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت این سازمان با هدف کنترل تولید و به منظور ارتقاء کیفیت فنی فرش دستباف در استان در روزهای 10الی 12اسفند ماه درمحل شرکت سهامی فرش ایران به صورت رایگان در حال برگزاری می باشد.

فراگیران این دوره آموزشی، اعضاء بازرسین فنی فعال شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی این استان و تولیدکنندگان کارگاههای متمرکزیا غیر متمرکز قالیبافی می باشند که بطور مستمر و فعال در امر بافت فرش اشتغال دارند.
گفتنی است، اولین روز برگزاری این دوره آموزشی با حضور کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران و عابد رئیس شرکت سهامی فرش ایران آغاز گردید.
در دومین روز برگزاری دوره مذکور نیز خلیل پرتو زاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت و زهرا کمانی رئیس اداره فرش این سازمان جهت بازدید به شرکت سهامی فرش مراجعه نمودند.
دراین بازدید پرتو زاده از ضرورت اجرایی این دوره به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان مالی به بافندگان و اصلاح برخی شیوه های ناصحیح تولید فرش برای فراگیران سخن به میان آورد.

منبع: خبرگزاری برنا

منبع :