اخبار فرش

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی حضور در نمایشگاه و تجارت الکترونیک در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز و اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران_ آذربایجانشرقی_ تبریز برگزار میکند.


دوره آموزشی تجار و صادر کنندگان فرش آذربایجانشرقی
با عنوان:
آشنایی با مبانی حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و مفاهیم تجارت الکترونیک
اعضا نشست:حاج جواد هریسچیان, دکتر احمد اسد زاده, دکتر علی وند شعاری و دکتر نغمه یزدان کریمی
دبیر نشست:امید بنام
زمان یکشنبه:۱۶اسفند ۱۳۹۶ساعت۹الی۱۳
مکان:دانشگاه هنر اسلامی تبریز_ دانشکده فرش_ سالن الغدیر

منبع :