نقوش و طرح های فرش

نمونه ای از طرح محرابی

طرح محرابی در گذشته و حال همواره یکی از نقش های دلخواه در اکثر مراکز بافندگی ایران از جمله تبریز ، اصفهان و قم بوده است ، تجسم این طرح را با دسته گل های کومه ای بر روی یک قالیچه سجاده قم در پیش چشم داریدم . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :