در حاشیه

مسئوليتهای اصلی متولی فرش (قسمت ششم:ساماندهی طراحان و نقاشان فرش ایران)

مطالعه کتب تاریخی و مرجع فرش دستباف و تحقیقات میدانی نشان دهنده عمق ظلمی است که در طول تاریخ بر طراحان و نقاشان نقشه فرش روا رفته است.

طراحان و نقاشان فرش به عنوان خالق اصلی ترین و اساسی ترین مرحله از چرخه تولید فرش را به عهده دارند و در عین حال یکی از مظلومترین افراد جامعه فرش هستند. آنان عمری را با هزاران آرزو و امید برای فرش ایران زحمت و تلاش مضاعفی را تحمل می نمایند ولی اکثرشان در سنین پیری روزگار بسیار سختی را می گذرانند. امروزه به لحاظ اینکه حداقل 70% از ارزش افزوده فرش دستباف رنگبندی و نقشه فرش می باشد و هرکس بتواند در ارائه رنگبندیهای مناسب و طرح ها و نقوش اصیل و متناسب با سلیقه ی مشتری خلاقیت بیشتری داشته باشد در بازار جهانی فرش از قدرت رقابتی بیشتری برخوردار است ،نقش طراحان و نقاشان نقشه فرش از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است . علاوه بر اینکه کیفیت کارطراح تعیین کننده میزان ارزش افزوده فرش است دقت عمل اومیتواند از شکل گیری برخی عیوب دربافت فرش نیز جلوگیری شود. بویژه از دیدگاه بازاریابی نوین یعنی تولید کالا بر مبنای سلایق و نیاز های مشتریان و تولید بر مبنای سفارش، طراحان و

نقاشان فرش ایران هستندکه دیدگاه های کارفرما و تولیدکننده و مشتریان را بایدعمیقاً درک و نهایتا با رعایت آنها در طرح ها و نقوش فرش باعث افزایش ارزش افزوده گردد. با عنایت به این نقش عظیم و ارزنده، متولی فرش و تشکل ها و حتی کارفرمایان و تولیدکنندگان کمترین عنایت و توجه لازم را به این گروه داشته اند. مرکز ملی فرش ایران باید با تشکیل انجمن طراحان و نقاشان فرش کشور در جهت سازماندهی و ساماندهی طراحان و نقاشان فرش کشور تا در مرحله ی اول این انجمن اقدام به شناسایی، سطح بندی کلیه طراحان و نقاشان فرش در کشور نموده و متناسب با وضعیت هر کدام به آنان خدمات آموزشی و پشتیبانی ویژه به عمل آید. اساساً صرف صدور کارت شناسایی برای طراحان و نقاشان فرش از طرف سازمان های بازرگانی و یا عضویت آنها در اتحادیه های صنفی سایر رسته های شغلی فرش نمیتواند گره گشای مشکلاتشان باشد. انجمن طراحان و نقاشان فرش کشور باید همانند انجمن خوشنویسان ایران طراحان و نقاش فرش را به توجه به مهارت آنان درجه بندی نماید با توجه به پراکندگی طراحان و نقاشان و برخوردهای سلیقه ای سازمان های بازرگانی استان تشکیل این انجمنها در مراکز استان ها عملا کارآیی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت کمااینکه تاکنون نیز همین گونه بوده است. بدیهی است بخشی از اعتبار مورد نیاز پشتیبانی آموزشی از طراحان و نقاشان فرش کشور باید توسط مرکز ملی فرش ایران تامین و در اختیار انجمن جهت انجام این امر قرار گیرد. بازدیدهای هدفمند و برنامه ریزی شده به شرط آنکه تمامی اعضای گروه از طراحان و نقاشان فرش با یک سطح مشخص و معین انجام گردد و نه آنچه که تا کنون انجام شده (ترکیبی ناهمگون از طراح، نقاش و تولیدکننده و دولتی و ...) میتواند مهمترین نیاز طراح یعنی آگاهی از نیازها و سلایق مشتریان را برطرف نماید. برگزاری مراسم بزرگداشت چهره های شاخص طراحی و نقاشی فرش کشور نیز باید هدفمند انجام گردد.

عبدالله احراری

 

منبع :