نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان فارس در ارگ کریمخانی

گزارش تصویری

sanaye dasti - montazer (9)

منبع: خبرگزاری سیراه

منبع :