اخبار فرش

سه هنرجوی فراشبندی به المپباد کشوری طراحی فرش راه یافتند

حبیب الله عوضپور ریاست آموزش و پرورش فراشبند در گفتگو با آبپا بیان کرد : سه هنرجوی هنرستان کاردانش خدیجه ی کبری (س) فراشبند به المپیاد کشوری رشته ی طراحی فرش راه یافتند.

وی ادامه داد: این هنرجویان موفق و افتخار آفرین که فاطمه آروای ، مریم شفیعی و مریم میرزانیان نام دارند پس از کسب رتبه اول المپیاد در سطح استان در مسابقات کشوری المپیاد طراحی فرش که در مشهد مقدس برگزار شد شرکت نمودند.

همچنین سه هنرجوی مذکور در مرحله ی تئوری مسابقات علمی -کاربردی در سطح استان نیز حائز رتبه ی اول گردیده اند.
مدیرآموزش وپرورش شهرستان فراشبند از تلاش و کوشش هنرجویان ساعی ، مدیر محترم هنرستان، معاونان و هنرآموزان پر تلاش به ویژه هنرآموزان رشته طراحی فرش، معاونت آموزشی و کارشناس آموزش فنی و حرفه ای وکاردانش که با درایت و برنامه ریزی موجبات این موفقیت را فراهم نمودند تشکر و قدردانی نمود.

طراحی فرش

IMG-20160307-WA0036

طراحی فرش

طراحی فرش

منبع: نخل بیدار

منبع :