نقوش و طرح های فرش

طرح آثار تاریخی

در این طرح ها تصاویر بناهای تاریخی الهام بخش پدیدآورندگان نقش قالی است و آنها نقش این ساختمان ها را یا به صورت کلی و یا اجزائی از آنها را مانند گنبد ها ، ستون ها و طاق نماها در میان طرح های خود وارد می کنند.

از میان طرح های معروف این گروه می توان به طرح گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان ، طرح خرابه های تخت جمشید و نمای طاق بستان کرمانشاه اشاره کرد .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

 

منبع :