نقوش و طرح های فرش

طرح منظره های طبیعی و پرتره ی شخصیت های تاریخی

از طرح های اصلی این گروه می توان به دست بافته هایی با پرتره ی شخصیت های تاریخی و سیاسی معروف و تابلوها و منظره های طبیعی اشاره کرد که در گذشته در بین طراحان کرمانی مورد اقبال فراوان بوده و امروزه هنرمندان تبریزی و اصفهانی و تهرانی با خلق آثار بسیار با شکوهی در این زمینه از همکاران کرمانی خود پیشی گرفته اند . از میان این آثار می توان به دست بافته هایی که با استفاده از طرح های استاد محمود فرشچیان ، نقاش نام آور ایران ، تهیه شده اشاره کرد . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :