نقوش و طرح های فرش

نقاشی مینیاتور استاد فرشچیان

ترکیبی از مینیاتور و نقش قالی که استاد فرشچیان در هر دو زمینه استاد مسلم است ، به این تابلوی بی همتا که بیانگر تخیلات شاعرانه و عمیق هنرمند است ، جلوه ی خاصی داده است . کارگاه عالی نسب بافت این اثر را به صورت اختصاصی از استاد اجازه گرفته است . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :