اخبار فرش

رییس جمهور محترم جناب دکتر روحانی لطفا به سوالات یک دانش آموخته فرش پاسخ دهید!

امروز تحریریه قالیکده یادداشتی از خانم مینا زارع فعال و دانش آموخته فرش دریافت نمود که پاسخگویی به آن در حیطه وظایف مسئولین مملکت است لذا ترجیح دادیم این یادداشت را با عنوان فوق منتشر نماییم براستی که اگر در خانه است همین یادداشت بس است!

فروش سخت است.....دولت حمایتی ندارد...شغل درآمدزایی نیست....فرسایش زیاد دارد، کمردرد، ضعف چشم، رماتیسم مفصلی.....شغل دیگری نبود مجبور بودم!....دستمزد بافنده کم است....دولت حمایتی نمی کند...زحمت را من میکشم، سود آن را دلال میبرد.....به قیمت ارزان میخرند)

گوشه ای از واقعیت ها و حقایق تلخی که درپس چهره فرش ایرانی(طلایه دار بازارهای جهانی.،طنین نبض بازارهای اروپا و آمریکا ) رنگ میبازد و تبدیل میشود به زخمی کهنه....

اینان سخنان بافندگانی است که حاصل دسترنج و زحمت آنان نام ایران و فرش ایرانی را بلندآوازه کرده است.
به راستی آیا تا به حال نشستیم پای درد و دل این عزیزان؟
فقط از زیبایی هایش گفتیم،از اصالت گفتیم،از قدمتش گفتیم،از ارزشش گفتیم....
اما نگفتیم آنچه را باید می گفتیم!.....نگفتیم:
چگونه خلق شد؟..قامت که خم شد تا نامش بلند شود؟!....

چرا باید خالق این هنر زیبا گلایه مندانه بگوید:" شغل دیگری نبود،مجبور بودم!؟"
چرا باید خالق نبض بازارهای اروپا و آمریکا بگوید:"شغل درآمدزایی نیست؟!!!"

چرا باید سربلند کننده نام ایران وهنرایرانی گلایه مندانه بگوید:"دولت حمایتی ندارد؟! !"
چرا فرش ایرانی بلندآوازه؟ ،اما بافنده ایرانی بی نام!!!
به راستی چرا؟؟؟؟
پاسخ آن را کجا باید جست و که پاسخگو باید باشد؟؟؟


مینا زارع فعال فرش از استان فارس

منبع :