مرمت و شستشوی فرش

هنر نمایی داوود گوهری از زبان خودش و فرشهای مرمت شده

بعضی موقع دوستام میگن خوش به حالت که کانادا هستی .ولی برای رسیدن به اینجا تلاش کردم و رنج فراوان کشیدم، افتخار این را داشتم که یکی از فرش های محل مجلس کانادا را تعمیر کنم.


فرش ۱۰۰ ساله که پادشاه افریقا یه دولت کانادا هدیه کرده بود. فرش نقشه حاج جلیلی است و در اتاق ورودی مهمان  قرار داذه.
۳ردیف از کنار فرش از بین رفته بود که من جدا سه ردیف را بافتم و به فرش جفت زدم و در اخر شیرازه  که به طور تابیده شده جدا تابانده بودم به طریق پیچشی به فرش اضافه کردم.

 

منبع :