نقوش و طرح های فرش

گزارش تصویری از نمایشگاه فرشهای اصیل بیرجند (قسمت سوم: لچک ترنج کف ساد)

لچک ترنج کف ساد

گزارشگر: زهره معصومی

منبع :